en fr

Privacybeleid

Privacybeleid 

 

1.Wie is Custopolis?

 

Custopolis-gifts.com is de blog van Gifts-custopolis.com: een Belgische website die allerlei geschenken, spelletjes, speelgoed en producten om te personaliseren verkoopt.  

2. Doel van het privacybeleid

 

Het doel van dit privacybeleid is om de gebruikers van de website Custopolis-gifts.com, eigendom van en beheerd door Neaxia Management, te informeren over de volgende voorwaarden:

   -Persoonlijke gegevens verzameld door de website

    -Het gebruik van deze gegevens

    -Toegang tot deze gegevens

    -De rechten van website gebruikers

    -Beleid inzake het gebruik van cookies

Dit privacybeleid werkt parallel met de algemene voorwaarden van de Custopolis-gifts.com website.

3. Toepasselijke wetgeving

 

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming is dit privacybeleid onderworpen aan de volgende regelgeving:

Persoonsgegevens worden :

   -op een rechtmatige en transparante manier verwerkt ;

    -verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden, en worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met deze doeleinden. In overeenstemming met Artikel 89(1) van de Belgische GDPR wordt de opslag en verwerking van dergelijke gegevens voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden niet beschouwd als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden;

   -adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   -nauwkeurig zijn en, indien nodig, worden bijgewerkt. Alle redelijke stappen zullen worden ondernomen om gegevens te corrigeren die onjuist zijn met betrekking tot het doel waarvoor ze zijn verzameld;

   -worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren gedurende een periode die toereikend is voor de verwerking;

   -worden verwerkt op een manier die de veiligheid van de gegevens garandeert, inclusief met betrekking tot ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies of vernietiging van de gegevens, ongeacht of dit per ongeluk of opzettelijk gebeurt.

 

De verwerking van de verzamelde gegevens is alleen rechtmatig als aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 

   -De betrokkene heeft ermee ingestemd dat de gegevens voor een of meer specifieke doeleinden worden verwerkt.

   -De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen.

   -De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Neaxia Management is onderworpen.

   -De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

   -De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door Neaxia Management.

   -De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde, tenzij de belangen, vrijheden of grondrechten van de betrokkene prevaleren.

4. Toestemming

 

Door gebruik te maken van de Custopolis-gifts.com site, stemmen gebruikers in met:

   -Alle voorwaarden in dit privacybeleid;

    -Het verzamelen, gebruiken en bewaren van de gegevens vermeld in dit privacybeleid.

5. Verzamelde persoonlijke gegevens

 

Bij het surfen op de Custopolis-gifts.com website worden verschillende persoonlijke gegevens over gebruikers verzameld.

We verwerken uw persoonlijke gegevens altijd op een wettige manier:

De volgende gegevens worden automatisch verzameld: 

achternaam, voornaam en e-mailadres

De volgende gegevens worden niet automatisch verzameld: deze gegevens worden verzameld via uw inschrijving op onze nieuwsbrief.

Er worden geen extra gegevens verzameld zonder u hierover vooraf te informeren.

 

6. Verwerking van dergelijke gegevens

 

Persoonsgegevens verzameld op de Custopolis-gifts.com website worden enkel verzameld en verwerkt voor de doeleinden gespecificeerd in dit Privacybeleid en/of op de relevante pagina’s van de website. De persoonlijke gegevens die we verzamelen zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Uw gegevens zullen dus enkel gebruikt worden voor het versturen van onze nieuwsbrief.

7. Sharing of personal data collected

 

   -Employees: We may openly disclose information to employees of the company Neaxia Management insofar as they need it to pursue the purpose set out in this policy.

   -Third Parties: We will not share your data with any third parties whatsoever, what information we collect, by what means, in what quantity and for what purpose only to send our newsletter.

 

8. Opslag en bescherming van persoonsgegevens

 

Neaxia Management bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Om deze gegevens te beschermen, implementeren wij de volgende maatregelen:

De persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard in een beveiligde omgeving. Mensen die voor ons werken zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen, gebruiken we de volgende maatregelen:

      SSL-protocol

      Toegangsbeheer – bevoegd persoon

      Software voor netwerkbewaking

      Computer back-up

      Inloggen / wachtwoord

      Firewall

We zetten ons in om een hoog niveau van vertrouwelijkheid te handhaven door de nieuwste technologische innovaties te gebruiken om de vertrouwelijkheid van uw transacties te garanderen. Echter, omdat geen enkel mechanisme maximale veiligheid biedt, is er altijd een element van risico bij het gebruik van internet om persoonlijke informatie te verzenden.

 

9. Rechten van gebruikers

 

In overeenstemming met hoofdstuk 3, art 12-23 van de RGPD, hebben gebruikers van de [website] site de volgende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 Recht op toegang

Recht op rectificatie

Recht op verwijdering

Recht op beperking van de verwerking

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Recht op bezwaar

Om een van deze rechten te doen gelden, uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen, kunt u contact opnemen met het team van

Neaxia Management :

Leuvensesteenweg 46-2

3080 Tervuren

 

10. Cookiebeleid

 

Een cookie is een bestand dat op de harde schijf van een gebruiker wordt opgeslagen wanneer deze een website bezoekt. Deze cookie stelt ons in staat om de gegevens met betrekking tot het surfgedrag van de gebruiker beter te begrijpen, zodat we de gebruiker een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

De Custopolis-gifts.com website gebruikt de volgende cookies: zie de pagina met het cookiebeleid.

In overeenstemming met de AVG kunt u ervoor kiezen om te worden gewaarschuwd telkens wanneer een cookie wordt aangemaakt, of om de overdracht van cookies door de site volledig uit te schakelen.

11. Wijzigingen in het privacybeleid

 

Om te voldoen aan de wet of om wijzigingen in ons beheerproces van persoonlijke gegevens te weerspiegelen, kan dit privacybeleid van tijd tot tijd worden gewijzigd en aangepast. Gebruikers wordt aangeraden dit beleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van ons beleid met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

12. Contact

 

Neaxia Management

Leuvensesteenweg 46-2

3080 Tervuren

info@neaxiamanagement.com

of 

Custopolis-gifts

Leuvensesteenweg 46-2

3080 Tervuren

info@custopolis-gifts.com

 

BEL ME NU
+
Bel mij!